ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/2022

oznamuje ředitelství školy, že zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole
  2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021          

 

Zákonní zástupci dětí se dostaví pouze k formální části zápisu bez dítěte. Proběhne pouze předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení a lékařské dokumentace – v případě žádosti o odklad povinné školní docházky).

 

Zápis v naší škole proběhne ve dnech 12. 4. – 23. 4. 2021 a rodiče dětí budou informováni o termínu telefonicky, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst.2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst.3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

Žádost o přijetí dítěte do naší základní školy si rodiče mohou stáhnout na webových stránkách školy (www.zsdomanin.cz) v sekci Dokumenty, pokud tuto možnost nemají, bude jim k dispozici ve škole v době zápisu. Je nutné přinést s sebou rodný list dítěte.

 

V Domaníně dne 15. 3. 2021                                    Mgr. Alena Kocourková, ředitelka

 

 

Zpět