Úprava cen stravného

 

Vážení strávníci v návaznosti na zvýšení cen potravin jsme nuceni od 1.1.2022 upravit ceny za stravu:

 

Kategorie strávníků                                          Cena Kč

 

3 - 6 let          polodenní                                  34 , Kč          přesnídávka   -  10 ,Kč + oběd 24 , Kč

3 - 6 let          celodenní                                   43 , Kč          přesnídávka   - 10 ,Kč  + oběd 24 , Kč  +  svačina    9 , Kč

7 let                polodenní                                  37 , Kč          přesnídávka  -   10 ,Kč  +oběd 27 , Kč

7 let                celodenní                                   46 , Kč          přesnídávka  -   10 ,Kč  +oběd 27 , Kč   + svačina    9 , Kč

7 - 10 let         ZŠ oběd                                      27,  Kč

11 - 14 let       ZŠ oběd                                      29 , Kč

15  a více let   ZŠ oběd                                      35  ,Kč

 

Cena potravin je stanovena  finačními normativy na nákup potravin tak, aby bylo možné dodržet výživové normy dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování.

 

Zpět