Škola hrou

 

První „vyučovací den“ pro předškoláky proběhl 7. března 2019. Dětem se věnovala zkušená paní učitelka Drahomíra Koóšová. Děti pracovaly s pohádkou o koťátku, porovnávaly se v řadě, procvičovaly se v grafomotorice, počítaly  a nechyběla ani oblíbená přestávka se svačinou.

Další setkání proběhlo ve čtvrtek 14.března. Paní učitelka Hanka Hrotková seznámila děti s malým králíčkem a jeho trampotami se zlou kozou. Děti počítaly, procvičily si  geometrické tvary ve hře Bingo, zazpívaly si a zatancovaly s králíčkem.

 

Zpět