ŠKOLA HROU   -   NA   NEČISTO

Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše děti na pravidelná setkávání 

Škola hrou – na nečisto,

která pomohou Vašemu dítěti s nástupem do školy.

Co můžete očekávat?

 

 1. v oblasti matematických představ
 • formou her se dítě seznámí s matematikou
 • vyzkouší si orientaci v rovině, prostoru
 • rozvíjí logické myšlení

 

 1. v oblasti rozvoje jazyka
 • určování počtu slabik ve slovech
 • rozloží slovo na hlásky
 • složí slovo z hlásek
 • určí na kterou hlásku slovo začíná
 • povypráví pohádku podle osnovy

 

 1. v oblasti grafomotoriky
 • budeme procvičovat správné držení tužky
 • uvolňovat ruku uvolňovacími cviky
 • napodobovat tvary tiskacích písmen

 

 1. v oblasti sociální zralosti
 • Vaše dítě se zapojí do společných činností a kolektivních her
 • pozná svoje budoucí spolužáky
 • pozná budoucí učitelky/ učitele

 

Přínosem pro rodiče je vidět svoje dítě pracovat a komunikovat ve skupině vrstevníků pod vedením jiné autority, kterou ještě nezná.

V případě zájmu o tuto aktivitu se přihlaste ve svojí Mateřské škole na přiloženou listinu.

Škola na nečisto bude probíhat v budově ZŠ v Domaníně v měsíci březnu, vždy ve čtvrtek od 15.00 do 16.30

 

Těšíme se na Vás.

pedagogický sbor školy

 

Zpět