Základní škola a Mateřská škola Domanín, okres Hodonín

bude v měsíci březnu pořádat pro děti, které mají zájem o pravidelnou školní docházku v naší škole, pravidelná setkávání

 

ŠKOLA HROU aneb ŠKOLA NA NEČISTO

Čtyři pravidelná setkání přihlášených předškoláků se uskuteční každý březnový čtvrtek od 15.00 hodin:

5. 3. 2020

12. 3. 2020

19. 3. 2020

26. 3. 2020

Dítě přijde v doprovodu rodiče, prarodiče..., doprovod zůstane s dítětem ve třídě (bude sedět v zadní části třídy jako „pozorovatel“)

Děti si přinesou přezůvky, pouzdro s pastelkami, tužkou a nůžkami, malou svačinku a pití na „přestávku“.

Dospělý doprovod si také přinese přezůvky, popřípadě může použít návleky na obuv, které jsou k dispozici u vchodu do školy.

Setkání bude rozděleno do dvou 20-30 minutových bloků oddělených malou přestávkou na svačinku nebo pití apod.

Pokud máte zájem přihlásit svého předškoláka, nahlaste paní učitelce v MŠ nejpozději do pondělí 2. března 2020 (je nutné znát předem přesný počet přihlášených dětí, paní učitelky v základní škole budou pro Vaše děti připravovat materiály k činnosti).

 

Mgr. Alena Kocourková,  ředitelka školy

 

Zpět