Ředitelství školy oznamuje

  • rodičům předškoláků, že Škola na nečisto pro předškolní děti se odkládá po dobu uzavření základní školy. O termínu Školičky bude včas informováni prostřednictvím vývěsky v mateřské škole, případně i sms zprávou na rodiči uvedený telefonní kontakt.
  • rodičům žáků 1., 2. třídy a rodičům předškoláků, že poslední hodina Plavání proběhne následně po zahájení výuky ve školách. Rodiče dětí budou včas informováni.
  • rodičům všech žáků základní školy, že akce Noc s Andersenem se odkládá na termín 15.5.2020

 

Zpět