Děkujeme všem rodičům a rodinným příslušníkům za skvělou spolupráci při výuce dětí v době distanční výuky.

Pedagogický sbor:

  • Mgr. Alena Kocourková
  • p. Ivo Fuchs
  • Mgr. Drahomíra Koóšová
  • Mgr. Hana Hrotková
  • Mgr. Zuzana Macháčková
  • Mgr. Jaroslava Kuřilová
  • Bc. Jana Čechová
  • p. Jana Řepová
  •   Ing. Anna Slabá
Zpět