Pedagogický sbor – školní rok 2020/2021

 

Ředitelka školy:

Mgr. Alena Kocourková  

1.třída:

Třídní učitelka: Mgr. Hana Hrotková 

2.třída:

Třídní učitelka: Mgr. Alena Kocourková

Učitel: Ivo Fuchs (MA, HV)

Učitelka: Jana Řepová (PRV, VV, PČ, TV) 

Asistent pedagoga: Ing. Anna Slabá

3. třída:

Třídní učitelka: Mgr. Drahomíra Koóšová

Učitelka: Mgr. Jaroslava Kuřilová (AJ)

Učitel: Ivo Fuchs (TV)

Asistent pedagoga: Bc. Jana Čechová

4. třída:

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Macháčková

Učitelka: Jana Řepová (PČ, VL)

5. třída:

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Kuřilová

Učitelka: Mgr. Drahomíra Koóšová (PŘ, HV)

Učitelka: Jana Řepová (VL)

Učitel: Ivo Fuchs (TV)

 

Zpět