Informace pro rodiče žáků

 

  1. Od pondělí 25. 5. 2020 bude v naší škole zahájeno pravidelné dobrovolné vzdělávání žáků formou školních skupin o maximálním možném počtu 15 žáků a zároveň organizované zájmové aktivity (ŠD) stejných skupin ve stejném maximálním počtu. Ke vzdělávání v naší škole budou děti přijaty na základě vyplněné PŘIHLÁŠKY.

Dopolední část - vzdělávání žáků dle ŠVP školy.

Odpolední část (max. do 15.30 hod) - zájmové vzdělávání pro přihlášené žáky.

Školní jídelna bude v provozu, obědy budou dětem přihlášeny opět prostřednictvím jednotného formuláře PŘIHLÁŠKY.

Pozdější přihlášení dítěte (po 25. 5. 2020) ke vzdělávání je vyloučeno.

Žáci, kteří nebudou přihlášeni k pravidelnému vzdělávání budou pokračovat i nadále ve vzdělávání distančním.

  1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem či nezájem o docházku do školy a ŠD do 18. května 2020 odevzdáním PŘIHLÁŠKY do poštovní schránky na brance školy, nebo ji doručit třídnímu učiteli svého dítěte.
  2. Zákonný zástupce předá prostřednictvím žáka v den nástupu do školy podepsané „Čestné prohlášení“, které bylo zákonným zástupcům doručeno v tištěné podobě.
  3. Organizace, průběh vzdělávání a hygienické podmínky při vzdělávání budou zveřejněny a upřesněny prostřednictvím www.zsdomanin.cz do 21. května 2020.

 

V Domaníně 12. května 2020

Mgr. Alena Kocourková, ředitelka školy

Zpět