Informace ředitelky školy k předání vysvědčení za 1.pololetí školního roku 2020/2021

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19 (viz zejm. usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1377, publikovaném pod č. 597/2020 Sb.), která trvají i nadále, není možné dne 28. ledna 2021 vysvědčení žákům předávat. Škola prostřednictvím třídních učitelů sdělí obsah vysvědčení zákonným zástupcům buď telefonicky, emailem nebo prostřednictvím zápisu v žákovské knížce a výpis vysvědčení předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Žákům 1. a 2. ročníku školy bude předán výpis vysvědčení ve 4. vyučovací hodině, ve čtvrtek 28. ledna, v době prezenční výuky.

V pátek 29. ledna jsou pololetní jednodenní prázdniny. V tento den neprobíhá ani prezenční ani distanční výuka.

 

V Domaníně 26. 1. 2021            Mgr. Alena Kocourková, ředitelka

 

Zpět