Informace k provozu ŠD 2022-2023

 

Informace k provozu školní družiny od 1. 9. 2022

- Poplatek za školní družinu je od 1. 9. 2022 stanoven na částku 650Kč za období září-leden,    650Kč za období únor-červen (1měsíc 130Kč).

- Přednostně jsou přijímány děti z 1. a 2. ročníku. Následně pak děti z vyšších ročníků od nejmladšího po nejstarší až do naplnění kapacity. Ve výjimečných případech škola zohlední individuální situaci v rodině.

- Doba provozu školní družiny se mění:

ranní družina 6:30 – 7:45

odpolední družina 11:40- 15:45

 

- Přihlašování do ŠD bude probíhat se začátkem školního roku.

 

Bc. Jana Čechová

Zpět