Informace k otevření ZŠ k 25.5.2020

Na základě manuálu MŠMT, vydaného dne 30.4.2020, vás chci informovat o podmínkách nastavení provozu v naší základní škole v Domaníně a zároveň vás chci požádat o dodržování nastavených požadavků.

 • Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce dítěte písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte nebo kteréhokoli člena vaší domácnosti (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Toto prohlášení si vyplní rodič předem a odevzdá nejpozději v den nástupu do školy (25. 5. 2020).

Ke vzdělávání žáků na naší škole je zapotřebí odevzdat PŘIHLÁŠKU ke vzdělávání (na obědy a k odpolednímu zájmovému vzdělávání), kterou zákonní zástupci měli vyplnit a odevzdat do 18.5.2020. Je možné odevzdat nejpozději do 25.5.2020. Pozdější přihlášení dítěte ke vzdělávání je vyloučeno.

 • Žáci budou v naší škole vzděláváni v 7 vzdělávacích skupinách: 
  • Skupina 1.A
  • Skupina 1.B
  • Skupina 2.A
  • Skupina 3.A
  • Skupina 4.A
  • Skupina 5.A
  • Skupina 5.B
 • Pro všechny osoby nacházející se v budově školy platí povinnost zakrytí nosu a úst.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám (při vyzvedávání žáků rodiče zazvoní a vyčkají na dítě před budovou školy). Platí rovněž povinnost neshlukovat se v prostorách před budovou školy.
 • Žák si před vstupem do školy vydezinfikuje ruce a odchází po vstupu do školy rovnou do třídy určené pro danou školní skupinu. Přezouvá se až před třídou do přezůvek, které si bude nosit z domova, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Jelikož je zakázána tělesná výchova dětí, budeme se jednotlivé školní skupiny střídat v pobytu na školní zahradě (žák se nebude převlékat).
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (1. na obličeji,2.náhradní, čistou, v uzavíratelném obalu). Ve školní skupině mohou na pokyn učitele pracovat bez roušky. V ostatních prostorách školy musí roušku používat. (chodby, toalety...).
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, tedy k vyřazení žáka ze školní skupiny.
 • Pedagogičtí i provozní pracovníci školy musí rovněž používat ochranu nosu a úst ve společných prostorách školy.
 • Stravování bude probíhat vždy společně v patřičné školní skupině.
 • Prostory určené ke vzdělávání našich školních skupin budou pravidelně dezinfikovány a větrány, stejně jako společné školní prostory.
 • Odpolední zájmová část vzdělávání bude probíhat ve stejných skupinách jako dopolední část, školní skupiny nelze sdružovat.
 • Je zakázáno nosit z domu do ZŠ vlastní hračky a jiné předměty.

Nástup žáků do ZŠ je dobrovolný a je zcela na zvážení a rozhodnutí zákonných zástupců. Žáci, kteří do školy 25.5. 2020 nenastoupí, budou i nadále vzděláváni distančně prostřednictvím třídních učitelů.

Výše uvedené body byly zpracovány na základě Manuálu MŠMT a dle informací dostupných a platných k dnešnímu dni, tedy 18.5. 2020. V případě jakékoli změny budete včas informováni.

 

V Domaníně dne 18. 5. 2020                    Mgr. Alena Kocourková, ředitelka školy

 

Zpět