Fotografování žáků prvních ročníků

 

Fotografování žáků 1. ročníků  „ Moje 1. třída" ve středu 31. 10. v  10,00 hod. Prosím, nahlaste třídnímu učiteli požadovaný počet fotografií, 1 ks = 25 Kč.

 

Zpět