Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Domanín, okres Hodonín oznamuje:
 

Od 4. ledna 2021 se budou žáci 3., 4. a 5. třídy opět vzdělávat distančně.

Informace k distančnímu vzdělávání v jednotlivých třídách budou žákům a rodičům oznámeny v eTřídách jednotlivých ročníků prostřednictvím třídních učitelů nebo správce třídy.

Půjčování zařízení k distančnímu vzdělávání proběhne v pondělí 4. ledna 2021 od 9. 00 hodin. Zařízení půjčujeme potřebným dětem prostřednictvím zákonných zástupců (není možné, aby si žáci vyzvedli notebook či tablet sami). Stejným způsobem po skončení distančního vzdělávání zákonný zástupce předá nepoškozenou zapůjčenou věc spolu s předávacím protokolem zpět do školy.

V době distančního vzdělávání mají žáci nárok na školní stravování. V případě zájmu se přihlastev pondělí 4. 1. 2021 ve školní jídelně do 8.00 hodin.

Žáci 1. a 2. ročníku nastoupí 4. ledna 2021 k běžné prezenční výuce. I nadále budou pracovat 1. i 2. oddělení školní družiny.

Mgr. Alena Kocourková, ředitelka školy

 

Zpět