Distanční výuka

Distanční výuka probíhá prostřednictvím eTřídy (zadávání úkolů, komunikace s rodiči žáků) a online výukou v Teams podle následujících rozvrhů online hodin:

 

 

  • Neúčast žáka při online hodině je zapotřebí omluvit stejně jako při běžné výuce třídnímu učiteli a následně i zápisem v žákovské knížce, jinak se jedná o hodinu neomluvenou.
  • Z důvodu zpětné vazby a kontroly práce jednotlivých žáků, odevzdávají žáci vypracované materiály (sešity, pracovní sešity a pracovní listy) vždy v pátek po online vyučování na určené místo u vchodu školy. Na tomtéž místě si opravené materiály vyzvednou v pondělí následujícího týdne opět po online vyučování. Žáci v karanténě materiály do školy neodevzdávají!!!(až po ukončení karantény).
  • Žáci mají možnost, po předcházející dohodě s vyučujícím, zúčastnit se osobní konzultace ve škole (vyučující + 1 žák případně zákonný zástupce žáka).
  • V době distančního vyučování mají žáci možnost stravovat se ve školní jídelně.
  • Problémy spojené s online vzděláváním řešte, prosím, pokud možno ihned s třídním učitelem, vyučujícím daného předmětu nebo s ředitelkou školy.
  • Notebooky či tablety zapůjčené školou žákovi k distančnímu vzdělávání slouží pouze ke vzdělávání daného žáka!

 

V Domaníně 4. ledna 2021

Mgr. Alena Kocourková, ředitelka školy

Zpět