ČÁSTEČNÉ ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY VE ŠKOLE

 

Ve středu 18. listopadu 2020 bude v naší škole zahájena prezenční výuka žáků 1. a 2.ročníku. Žáci se budou vyučovat v běžné třídě. Podmínkou je používání roušky během celého pobytu ve škole. Je nutné mít i roušky na výměnu v uzavíratelném obalu (alespoň 2 kusy). Probíhat bude i odpolední družina pro žáky. Na prvňáčky už se těší v 1.oddělení p. vychovatelka Bc. Jana Čechová. Druhá třída bude pokračovat v odpoledních aktivitách ve 2. oddělení s p. vychovatelkou Janou Řepovou.

Žáci 3., 4. a 5. ročníku budou pokračovat v distanční výuce. Tato výuka bude probíhat jednak zadáváním a kontrolou úkolů v eTřídách a jednak on-line vyučováním. Toto vyučování už probíhá ve 4. a 5.ročníku, od 18. listopadu bude postupně nastaveno i ve 3.třídě. Rodiče budou informováni prostřednictvím eTřídy.

 Fyzicky budou i nadále žáci z distančního vzdělávání odevzdávat úkoly ke kontrole vyučujícím vždy v pátek. Prosím, odevzdávejte pouze sešity, pracovní sešity a pracovní listy, které si od vás vyučující vyžádají!!! Nezapomeňte si poté vyzvednout materiál k výuce podle pokynů pedagogů!!

Distanční vyučování je povinné!!! Neúčast v on-line hodinách, případně nemoc, je nutná vždy předem omluvit jako při běžné výuce a zapsat do žákovské knížky!! Třídní učitelé zapisují neúčast do třídní knihy.

Žáci mají možnost školního stravování i při distanční výuce (dochází do školní jídelny od 12.10 do 13.00 hodin). Ke stravování je zapotřebí přihlásit se den předem.

V případě problémů s distanční výukou je možné sjednat žákovi osobní konzultace s vyučujícím ve škole. Vždy však pouze 1 žák (může být i rodič) + vyučující.

V Domaníně 12. 11. 2020                Mgr. Alena Kocourková, ředitelka školy

 

Zpět