Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Domanín, okres Hodonín oznamuje:

 

Vláda na svém jednání dne 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Zakazuje se osobní přítomnost dětí v mateřské škole a rovněž osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy.

Tito žáci se budou od pondělí 1. března 2021 vzdělávat distančním způsobem.

Aktuální informace ke vzdělávání budou zveřejňovány denně prostřednictvím třídního učitele v jednotlivých eTřídách, stejně jako rozvrh online vzdělávání.

Materiály ke vzdělávání (sešity, pracovní sešity, pracovní listy...) si žáci nebo jejich zákonní zástupci vyzvednou v pondělí 1. 3. 2021 od 10.00 do 15.00 hodin ve vestibulu školy.

Pokud žák nemá potřebnou techniku pro online vzdělávání (notebook, tablet), má možnost zapůjčit si ji ve škole. Techniku však musí vyzvednout zákonný zástupce dítěte a podepsat předávací protokol o zapůjčení.

Od 1. 3. 2021 nebude školní jídelna poskytovat obědy pro děti v distančním vzdělávání.

 

V Domaníně 27. 2. 2021         Mgr. Alena Kocourková, ředitelka školy

 

Zpět