Vážení zákonní zástupci,

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu státu, pokračujeme v nastaveném režimu, kdy výuku připravujeme a řídíme ze školy a domova především elektronicky.

 

Žáci 1. třídy mají učivo zadáno na webových stránkách školy a portálu E-třída

Žáci 2. třídy dostávají učivo a domácí přípravu do schránky v tištěné podobě.

Žáci 3. třídy mají učivo adomácí přípravu zadánu na webových stránkách školy.

Žáci 4. třídy mají učivo a domácí přípravu zadánu na webových stránkách školy.

Žáci 5. třídy dostávají učivo a domácí přípravu pomocí emailů.

 

Nabízíme vám další možné výukové zdroje, vhodné pro domácí přípravu vašich dětí:

 

UčíTelka

UčíTelka – výukové vysílání České televize pro žáky I. stupně základních škol probíhá každý den v dopoledních hodinách

Scio

Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy

Školákov

Web se vzdělávacím obsahem pro žáky prvního stupně základních škol. skolakov.eu

Red Monster

Vzhledem k aktuální situaci nabízí školám, učitelům, dětem i rodičům učivo pro ZŠ i SŠ zdarma. Struktura kurzů vychází z rámcových vzdělávacích programů stanovených MŠMT, takže děti mohou sami navázat na téma, které ve škole probíraly. Děti se v lekcích učí postupným procházením lekcí na vybrané téma prostřednictvím otázek a výukových kartiček, které si mohou následně opakovaně procvičovat a testovat. Probíranou látku si děti postupně osvojují díky určené návaznosti jednotlivých lekcí. Na tvorbě kurzů se podílí učitelé z praxe a další odborníci z dané oblasti.redmonster.cz

Nakladatelství Nová škola

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným. Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání. Kterékoli multimediální interaktivní učebnice mohou žáci využívat zdarma po dobu 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, volně bezplatná licence bude prodloužena do 30. 6. 2020.ucebnice.online Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou k dispozici výuková videa obsahující výklad ke každému cvičení z učebnic. Video: www.matyskova-matematika.cz

ucebnice.online

Nakladatelství FRAUS

Od středy 11. března 2020 do odvolání byly uvolněny všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně tak bylo poskytnuto i prostředí pro on-line komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma.www.fraus.cz

CT Edu

ČT edu nabízí přes 3 000 vzdělávacích videí z pořadů České televize. Videa jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat.www.ctedu.cz

Umíme česky

Procvičování českého jazyka online.www.umimecesky.cz

Onlinecvičení

Umožňuje procvičovat češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy.www.onlinecviceni.cz

Umíme matematiku

Web s procvičováním matematiky online.www.umimematiku.cz

Duolingo

Umožňuje procvičování mnoha cizích jazyků, řada kurzů je zdarma, anglicky a částečně i v českém jazyce.cs.duolingo.com

WocaBee

Aplikace zaměřená na učení cizích slovíček. V současné době zdarma po celé období uzavření škol.wocabee.app

Škola s nadhledem

Jednoduché aktivity na procvičení základních znalostí - barvy, číslovky, zvířata, části těla, atd.www.skolasnadhledem.cz

Děkujeme za spolupráci všem rodičům i žákům.

Pedagogický sbor při Základní škole v Domaníně.

 

 

Zpět