Měsíční plán na měsíc květen 2024

 

 • Nástěnka u OÚ – 3. třída – Mgr. Jaroslava Kuřilová
 • Průběžné fotografování prací žáků ve třídách – Bc. Jana Čechová
 • Pobyt žáků na školní zahradě – o velkých přestávkách, pokud to počasí dovolí (vyučující provádějící dozor)
 • středa 1. 5. 2024 – státní svátek
 • čtvrtek, pátek 2. 5. a 3. 5. 2024 ředitelské volno, v tyto dny je rovněž přerušena činnost školní družiny, školní jídelny, přípravné třídy a naší mateřské školy
 • středa 8. 5. 2024 – státní svátek
 • plavání – MŠ (předškoláci), přípravná třída, 1. a 2. třída vždy v pondělí (6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5.) v plaveckém bazénu ve Bzenci
 • pátek 10. 5. 2024 generální zkouška jednotlivých tříd v Dělnickém domě (Vystoupení ke Dni matek)
 • neděle 12. 5. 2024 Den matek – vystoupení žáků školy ke Dni matek v 15.00 hodin v Dělnickém domě
 • čtvrtek 16. 5. 2024 fotografování tříd v dopoledních hodinách
 • úterý 28. 5. 2024 školní výlet Brno 2. a 3. třída – Mgr. Zuzana Macháčková, Mgr. Jaroslava Kuřilová, Bc. Jana Čechová