Historie školy

 

Historie školy

 

Historie školy v Domaníně sahá do roku 1788. První zmínky nebyly o škole příliš půvabné. Důkazem jsou záznamy v kronice Domanína, ve které se píše, že obec Domanín neměla budovu školy, učitel vyučoval střídavě po domech za nepatrný plat. Když byl v roce 1788 vysvěcen zdejší  kostel Sv. Václava na Sv. Martina, budova školy již stála. Byla jednotřídní s hliněnou podlahou a stála na obecním pastvisku. Školu až do tereziánských reforem spravovala velmi uboze vrchnost, nikoliv stát nebo obec.

S výstavbou domanínské školy se započalo v r. 1786, s pravidelnou výukou od prosince téhož roku. Počet dětí stoupal. V roce 1792 bylo ve škole zapsáno 77 žáků, v roce 1802 jich bylo 111. V roce 1872 měla škola 260 žáků a v roce 1884 jich bylo 311. Budova školy nestačila. Domanínští se dlouho  rozmýšleli  jestli starou školu opravit a rozšířit nebo postavit novou.  Nakonec v roce 1888 byla postavena nová škola jako dvojtřídní, v roce 1892 získala přístavbou podobu trojtřídky  a v roce 1905 čtyřtřídky. Tehdy bylo ve škole 187 žáků.  Tuto podobu si v podstatě dochovala dodnes.  Budova byla mnohokrát opravována, učebny přestavovány a modernizovány.  Po největší  rekonstrukci , která proběhla v 80. letech minulého století, kdy zmizely definitivně hospodářské budovy, přibyla školní kuchyně s jídelnou.

Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2005. Byla provedena výměna oken, zateplení a nová fasáda, částečná úprava okolí školy. Uvnitř byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení. Všechny učebny byly  vybaveny novým nábytkem.